ZOA Wereldwijd

Wereldwijd zijn er meer dan 35 miljoen vluchtelingen en ontheemden. Mensen die vluchten voor (burger)oorlogen, hongersnood en natuurrampen. Of vanwege hun ras of geloof hun woonplaats moeten verlaten. 

Op dit moment verleent ZOA-Vluchtelingen- zorg hulp in Azië en Afrika. Van noodhulp tot en met wederopbouw. Op de volgende pagina’s vindt u in vogelvlucht een overzicht van onze projecten en wat ZOA doet in diverse landen. Daarnaast leest u levens- verhalen van de mensen om wie het gaat.