ZOA in cijfers

Personeel

742 ZOA-medewerkers

waarvan:

  • 35 medewerkers in Nederland
  • 707 medewerkers in het buitenland

waaronder:

  • 669 lokale medewerkers die onder contract staan
  • 38 Nederlanders die als Long Term Worker in het buitenland werkzaam zijn
  • ZOA heeft verder onder andere diverse Short Term Workers

Vrijwilligers

  • Ruim 22.500 collectanten
  • Zeker 1.650 vrijwilligers

Achterban

  • 50.000 donateurs en begunstigers

Inkomsten 2003

  • 14,4 miljoen euro

Bronnen van inkomsten 2003

Zowel particulier als institutioneel


Voor het organisatieschema: klik deze link aan