Werkmethodes

 © Willem Zijlstra

 

Samen met de vluchteling

De hulp van ZOA-Vluchtelingenzorg groeide in de dertig jaar dat de organisatie nu bestaat. Van een incidentele noodhulpactie vanaf een zolderkamertje tot professionele humanitiare hulpverlening, gestuurd vanuit het hoofdkantoor in Apeldoorn. In de loop van de tijd ontstond een duidelijk kader voor onze werkmethodes.

Uitgangspunten zijn:

  • Hulpverlening op basis van aantoonbare behoefte
  • Zelfredzaamheid
  • Participatie en capaciteitsopbouw van de doelgroep
  • Inbedding in lokale structuren -hulpverlening mag niet als een eiland op zichzelf staan –
  • Langetermijnperspectief, met aan het eind van het traject een overdracht
  • Groepsgerichte hulpverlening
  • Samenwerking met lokale NGO’s (niet- gouvernmentele organisaties), overheden en VN- organisaties
  • Monitoring en evaluatie

 

Een van de filosofiën is de zelfredzaamheid te stimuleren. Zodra iemand in staat is elementen van het dagelijks leven weer op te pakken, gebeurt dit. Uiteraard met ondersteuning van ZOA-Vluchtelingenzorg. Ons motto is: ‘samen met de vluchteling’. Samen met de vluchteling inventariseren we de noden. Samen werken we aan de toekomst. Zo behouden mensen hun eigenwaarde.

Ook de opbouw van maatschappelijke structuren en het bevorderen van gerechtigheid vinden we belangrijk. Daarnaast willen we trouw blijven aan een doelgroep wanneer nog wel een aantoonbare hulpvraag bestaat, maar de problematiek niet meer in de schijnwerpers staat.

Wilt u meer weten over onze uitgangspunten en werkmethodes?