Wat gebeurt er met uw geld?

De weken na de ramp is ZOA-Vluchtelingenzorg samen met Woord en Daad een geldinzamelingsactie gestart. De opbrengst van deze noodhulpactie bedraagt op 17 februari € 3.044.409,00. ZOA-Vluchtelingenzorg heeft de kosten voor de inzamelingsacties zo laag mogelijk gehouden (maximaal 0,8). De uitgaven aan monitoring en evaluatie bedragen maximaal 6% van de totale inkomsten.
ZOA-Vluchtelingenzorg ontving ook financiële ondersteuning voor de activiteiten in Sri Lanka van Samenwerkende Hulporganisaties (€ 2.000.000), de Europese Unie (€ 1.600.000), het Ministerie van Buitenlandse Zaken (€ 1.100.000) en EO-Metterdaad (€ 200.000).

Wat doet ZOA met het ontvangen geld?
ZOA verleent noodhulp en vervolgens wordt – samen met de doelgroep – gewerkt aan de wederopbouw. Aan beide componenten wordt het geld van de noodhulpactie besteed. ZOA wil trouw blijven aan slachtoffers van rampen, en niet vertrekken als slechts de eerste nood is gelenigd. Het gaat er niet alleen om dat mensen overleven, maar ook dat ze daarna weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Noodhulp
In de noodhulpfase kunt u denken aan voedselverstrekking, basisgezondheidszorg, het voorkomen van epidemieën, psychologische ondersteuning, het verstrekken van dringende huishoudelijke benodigdheden, het uitdelen van muskietennetten, tenten e.d., drinkwatervoorzieningen en het plaatsen van noodtoiletten.
Om u een indruk te geven van kosten, geven we hierbij een summier overzicht van gemiddelde bedragen:
* Een voedselpakket kost 7,10 euro per stuk
* Een muskietennet kost 14 euro per stuk
* Een huishoudpakket kost 35,50 per stuk
* Een noodkantine kost 1420 euro per stuk
* Onderdak (nood) (tenten, zeilen e.d.) kost 71 euro gemiddeld per stuk
* Een noodtoilet  kost 284 euro per stuk
Het is op dit moment niet mogelijk dat uw gift wordt toegewezen aan een van bovengenoemde spullen; dat u bijvoorbeeld specifiek een gift geeft voor een huishoudpakket. De uitvoering daarvan is een tijdrovende klus en wij willen juist de salaris- en overheadkosten zo laag mogelijk houden.

Tijdelijke woningen
Een belangrijk tussenfase bij de wederopbouw is het bouwen van tijdelijke woningen. Door de vloedgolf in de Indische oceaan zijn in Sri Lanka honderdduizenden mensen dakloos geworden. Nieuwe huizen zijn nodig, maar dat kost heel veel tijd; ook omdat eerst een fase van directe noodhulp aan de gang is.
Op dit moment zijn veel mensen in vluchtelingkampen ondergebracht en ook in scholen, tempels en kerken worden veel gezinnen opgevangen. Het is niet meer dan een eerste schuilplaats na de doorgemaakte tragedie. De situatie is allerminst gunstig voor de vele getraumatiseerde mensen. Zo geeft de grote hoeveelheid mensen op een kleine oppervlakte veel sociale spanningen, hetgeen soms uitmondt in geweld. Vaak zijn de fysiek zwakkeren daarvan het eerste slachtoffer (vrouwen en kinderen). Bovendien wil de overheid de scholen, tempels en kerken weer vrijmaken voor hun oorspronkelijke doel. Om mensen uit deze moeilijke situatie te verlossen wil ZOA-Vluchtelingenzorg tijdelijke huizen bouwen voor mensen, op een eigen stukje land.
De oplossing die ZOA voorstelt is een tijdelijke verplaatsbare woning. Voordelen van deze woning zijn de verplaatsbaarheid en bovendien de lage kosten. Een huisje kost slechts € 200,- per familie. Het huisje bestaat uit een cementen vloer, ijzeren pijpen, ijzeren golfplaten voor het dak, en een soort jute-wand. Deze huizen kunnen worden geleverd door leveranciers in het land zelf, en zijn binnen een dag op te zetten, óók door de mensen zelf.
Bij dit huisje wil ZOA nog wat extra’s leveren, namelijk een hulppakket voor de inrichting van het huisje. Dit pakket bestaat uit meubels, een fornuis, kookbenodigdheden, matrassen, lampen, enz. De kosten van zo’n pakket zijn zo’n € 100,-.
ZOA schat dat deze hulp nodig is voor zo’n 40.000 families (zo’n 200.000 mensen). Op dit moment zijn er weliswaar meer mensen die dakloos zijn, maar daar zit ook een percentage mensen bij, die gevlucht zijn uit angst, en niet omdat hun huis niet meer overeind staat.

Wederopbouw
In de zeer nabije toekomst zal vervolgens de wederopbouw worden opgepakt. Hierbij kunt u denken aan de bouw en het herstel van huizen, herstel van wegen, psychosociale ondersteuning, reparatie van waterputten en constructie van toiletten, het genereren van inkomen en herstel van scholen. Klik hier voor de precieze activiteiten die ZOA in Sri Lanka wil gaan ondernemen de komende drie jaar.