Opbrengst collecte 2004

De collecteweek van 2004 zit er weer op! Ruim 20.000 vrijwilligers hebben zich ingezet om deze week tot een succes te maken. Fantastisch! We willen alle giftgevers, collectanten en collecteorganisatoren hartelijk bedanken! De definitieve opbrengst is nog niet bekend, maar hieronder staat alvast een tussenstand:

De tussenstand van de opbrengst van de collecte 2004 op 17 mei 2004 om 09:28 uur:

€ 980.224,-!

 

Nieuws

Een nieuwe noodhulpactie, nieuws uit onze projectlanden, een uitzendavond of een bijzondere actie. Blijf op de hoogte van de activiteiten omtrent ZOA-Vluchtelingenzorg via onderstaande nieuwsberichten!

Archief

EU-commissaris bezoekt ZOA-projectgebied in Sri Lanka
09 maart 2005
Mevrouw Benita Ferrero-Waldner van EU wil zich persoonlijk op de hoogte stellen van voortgang hulpactiviteiten aan slachtoffers zeebeving.
Rondzendbrief van tsunami-veldwerker
09 maart 2005
Actuele informatie van de situatie en de activiteiten van ZOA op Sri Lanka, door Hannie Wijnhoud, veldwerker
Update 8 februari: verslag ZOA’s hulp aan slachtoffers zeebeving
08 februari 2005
De eerste fase van de noodhulp is afgerond. ZOA ondersteunt gemeenschappen bij de start van de wederopbouw van het land. De nadruk ligt op onderdak, water en sanitatie.
Update 17 januari: blijvende hulp aan slachtoffers zeebeving
17 januari 2005
De eerste fase van de noodhulp is nu afgerond. ZOA ondersteunt gemeenschappen bij de start van de wederopbouw van het land. De nadruk ligt op onderdak, water en sanitatie.
Hulporganisaties moeten in noodgebieden doorgaan, ook als camera’s verdwijnen
12 januari 2005
Artikel geschreven door de directeuren van Woord en Daad en ZOA in het RD
Update hulpactiviteiten zeebeving Woord en Daad en ZOA d.d. 11 januari
11 januari 2005
Actueel interview van site Radio Nederland Wereldomroep met ZOA-hulpverleners Sri Lanka
07 januari 2005
Opbrengst Woord en Daad en ZOA passeert de twee miljoen
06 januari 2005
Update situatie Sri Lanka 4 januari
04 januari 2005
Een internationaal team komt deze week de 150 lokale ZOA-medewerkers die al duizenden slachtoffers geholpen hebben, ondersteunen.
Update noodhulpactiviteiten vloedgolf ZOA en Woord en Daad
29 december 2004
‘Nog steeds spoelen hier lichamen aan’
29 december 2004
Lees het interview van het ND met ZOA-medewerker Jacolien Bos in Sri Lanka
“Ik heb nog nooit zoiets gezien. Het lijkt op de foto’s die ik heb gezien van de watersnoodramp in Zeeland van 1953.” Dit schrijft ZOA-medewerker Timmo Gaasbeek vanuit Sri Lanka in zijn e-mail, die hij ons na de ramp verstuurde.
27 december 2004
Timmo Gaasbeek – ZOA-medewerker – woont in een van de gebieden op Sri Lanka die door de vloedgolf is getroffen. Lees zijn schokkende relaas.
Vloedgolf treft ZOA-werkgebieden Sri Lanka
27 december 2004

Activiteiten

ZOA is samen met Woord en Daad een inzamelingsactie gestart voor Azië. De respons is overweldigend. Reden voor ZOA-Vluchtelingenzorg en Woord en Daad om in diverse media een advertentie te plaatsen om alle gevers te bedanken voor hun steun. Daarnaast willen wij middels deze advertentie graag laten weten hoe het hulpgeld is ingezet. Klik hier om de advertentie te bekijken. Klik hier om meer te weten te komen over de besteding van de ontvangen hulpgelden.

Er zijn ook andere initiatieven en acties opgezet. Hierover vindt u meer op deze pagina´s.
– tv uitzendingen
– lokale initiatieven

U kunt ook banners plaatsen op uw website voor een spaaractie in uw eigen omgeving (klik op de link en kies voor opslaan):
– Banner 1, 120 x 60 pixels (br x h)
– Banner 2, 234 x 60 pixels (br x h)
– Banner 3, 468 x 60 pixels (br x h)

 

Veelgestelde vragen

Hieronder worden de volgende vragen beantwoord:

1) Wat betekenen de letters ZOA?
2) Aan wie verlenen jullie hulp en wat is jullie visie daarop?
3) In welke landen vindt de noodhulp nu plaats?
4) Verlenen jullie alleen hulp aan christenen?
5) Zijn jullie aangesloten bij SHO?
6) Waarom noodhulpacties van een christelijke organisatie steunen?
7) Doet ZOA ook aan zending?
8) Hebben jullie behoefte aan goederen, zoals kleding en voedsel?
9) Ik wil praktisch gaan helpen in de getroffen gebieden, hoe kan ik mij aanmelden?
10) En zouden jullie niet een vrijwilligersleger kunnen opzetten? Er zijn zoveel mensen die zich best een of twee weken beschikbaar zouden willen stellen. (vraag van mevrouw A.B. uit Hoofddorp)
11) Hoeveel cent van elke euro wordt gebruikt voor ZOA’s doelstelling?
12) Kan ZOA al het ontvangen geld wel goed besteden, het is zoveel? AZG riep al op om te stoppen met geven.
13)  Hoe wil ZOA al het geld eigenlijk gaan besteden?
14) Krijgt ZOA ook geld van bijvoorbeeld overheden?
15) Worden er overheadkosten ingehouden op de noodhulpgelden?
16) Vraag van diaconie in W: Afgelopen zondag hebben wij een collecte voor de noodhulp gehouden. Als wij dat geld overmaken naar gironummer 550, krijgt Woord en Daad dan ook de helft of dienen we het geld zelf te verdelen? Jullie adverteren overal met twee gironummers, maar betekent dat automatisch dat de gelden dan verdeeld worden?
17) ,,Wij hebben direct na de ramp jullie gemachtigd om geld te incasseren. Waarom is dat nog niet gebeurd, want de nood is groot en wij willen snel ons steentje bijdragen?” (vraag donateurs).
18) Wordt het extra personeel wat ZOA inzet, betaald van de noodhulpopbrengsten? Zo niet, waaruit dan wel?

1) Wat betekenen de letters ZOA?
De letters ZOA betekenen Zuid-Oost Azië, het werkgebied waar ZOA haar werk begon in de zeventiger jaren. Inmiddels werkt de organisatie ook in veel landen in Afrika. ZOA-Vluchtelingenzorg is nu de eigennaam van de organisatie, maar de letters Z  O A dekken dus niet meer de lading. Toevalligerwijs bij deze noodhulpactie weer wel.

2) Aan wie verlenen jullie hulp en wat is jullie visie daarop?
Wij verlenen wereldwijd hulp aan vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. Van noodhulp tot en met wederopbouw. ZOA’s werkwijze is om trouw te blijven aan de doelgroep, en niet te vertrekken als slechts de eerste nood is gelenigd, tenzij verdere voortgang van de hulp door een andere organisatie is gewaarborgd. In de getroffen werkgebieden op Sri Lanka zal de organisatie uitgebreid betrokken zijn bij de wederopbouw. Psychosociale hulpverlening is daarbij een belangrijk onderdeel. Verder is het van belang dat drinkwatervoorzieningen, huizen en scholen worden hersteld en dat mensen weer kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Gemiddeld blijft de organisatie zeven tot twaalf jaar aanwezig in een werkgebied; op Sri Lanka zijn we nu tien jaar bezig met noodhulp en wederopbouw. We blijven zeker nog een aantal jaar in dit land.
ZOA werkt ernaar toe dat hulpbehoevenden zo snel mogelijk weer zelfredzaam zijn. Samen met de vluchtelingen en ontheemden pakt de organisatie de wederopbouw aan. In het veld wordt veel gedaan met lokale en internationale hulporganisaties, evenals zoveel mogelijk met overheden. Het geld dat wij ontvangen is nodig en kunnen we goed gebruiken, voor noodhulp en straks de wederopbouw. Alleen al in onze werkgebieden zijn 34.000 families ontheemd en die hebben allemaal tijdelijke huisjes nodig. Lees meer over de besteding van het geld bij vraag 10 – 14.

3) In welke landen vindt de noodhulp nu plaats?
ZOA voert deze noodhulpactie samen met Woord en Daad. Beide organisaties zijn vertegenwoordigd op Sri Lanka. Woord en Daad werkt ook in India.

4) Verlenen jullie alleen hulp aan christenen?
Nee, ZOA maakt geen onderscheid naar ras, geloof, sexe, geaardheid of politieke standpunten.

5) Zijn jullie aangesloten bij SHO?
Nee, ZOA is niet aangesloten bij SHO. Met de partners van ons samenwerkingsverband Prisma – een overkoepelende organisatie van diverse reformatorische en evangelische hulporganisatie – is diverse malen een aanvraag ingediend en deze is eveneens diverse malen afgewezen. Het belangrijkste argument hebben zij in een brief van 31 maart 2003 als volgt geformuleerd:
,,De bij Prisma aangesloten organisatie verlenen structurele hulp waarbij het uitdragen van de christelijke boodschap een aspect van de hulpverlening is. Er bestaat duidelijk een beeld bij het Nederlandse publiek dat Prisma en de bij Prisma aangesloten organisaties een uitgesproken christelijk karakter hebben. Dat dit in de noodhulpactiviteiten van de bij Prisma aangesloten organisaties geen rol speelt, is naar onze mening niet duidelijk te onderscheiden door het Nederlandse publiek.
Zoals u weet staat de SHO een puur neutrale hulpverlening voor waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar ras, geloof, politiek standpunt, sexe en geaardheid. De SHO kan daarom geen instrument zijn voor het uitdragen van wat voor overtuiging dan ook.”
SHO is een consortium van negen gerenommeerde organisaties die besloten hebben samen te adverteren. Daarnaast zijn er nog vele andere hulporganisatie die direct bij de ramp betrokken zijn. ZOA vindt samenwerking belangrijk; daarom is zij een strategische samenwerking aangegaan met Woord en Daad. Niet alleen op het gebied van fondsenwerving, maar ook op het gebied van uitvoering in het veld.
Ook in onze projectlanden werken we veel samen met diverse organisaties opdat de hulp ter plekke goed wordt gecoördineerd.

Onlangs heeft SHO bekendgemaakt dat 10% van de opbrengst ook naar andere organisaties zal gaan die werken in het rampgebied. ZOA heeft een projectvoorstel ingediend en zal 1 miljoen euro krijgen van SHO voor dit doel.

6) Waarom noodhulpacties van een christelijke organisatie steunen?
Otto Kamsteeg, hoofd Fondsenwerving & Voorlichting van ZOA:
,,Wij verlenen hulp vanuit een christelijke motivatie en overtuiging. We hopen ook een getuigenis te zijn en tekenen van hoop te geven. Christenen in Nederland willen handen en voeten geven aan hun geloof, maar niet iedereen kan naar Azië of Afrika reizen. Daarom vertegenwoordigen wij hen. Het is belangrijk een achterban te hebben die ons werk draagt. De mensen in het veld – en onze doelgroep, de vluchtelingen – ervaren dat als steun. Het is geweldig om ze te kunnen berichten dat in veel kerken voor hen wordt gebeden. Omdat ZOA zelf operationeel is in de projectlanden, kunnen wij ook altijd snel hulp verlenen.
Giften aan de SHO zijn trouwens  ook geweldig, alles wat de slachtoffers in Azië kan helpen is welkom.”

7) Doet ZOA ook aan zending?
Nee, ZOA is een humanitaire hulporganisatie, en onderneemt geen zendingsactiviteiten. Wij doen ons werk vanuit een christelijke motivatie en geloven dat we met onze aanwezigheid tekenen van hoop en Gods liefde tonen.

8) Hebben jullie behoefte aan goederen, zoals kleding en voedsel?
ZOA is er geen voorstander van om goederen naar de noodhulpgebieden te sturen. Spullen die nodig zijn, worden ter plekke ingekocht. Wij hebben daar reeds uitgebreide inkoop- en distributienetwerken voor. Goederen ter plekke kopen is meestal goedkoper dan het vanuit het Westen te laten overkomen. Bovendien wordt met de aankoop de lokale economie geholpen en daar is de lokale bevolking mee gebaat. Voor medicijnen en specifieke communicatieapparatuur maken we soms een uitzondering.
Op dit moment zijn de getroffen landen en ZOA – hoe banaal het ook klinkt – het meest gebaat bij geld. Dit geld wordt aangewend voor de noodhulp nu en de wederopbouw.

9) Ik wil praktisch gaan helpen in de getroffen gebieden, hoe kan ik mij aanmelden?
Op dit moment krijgt ZOA veel telefoontjes en mailtjes van mensen die willen helpen. Dat is hartverwarmend! Toch hebben wij op dit moment geen extra hulp nodig in de door ons getroffen werkgebieden (Sri Lanka). Er zitten 150 lokale ZOA-medewerkers die volop bezig zijn met noodhulp. Zij spreken de taal en kennen de lokale situatie het beste. Bovendien hebben zij veel ervaring met noodhulp omdat Sri Lanka regelmatig door overstromingen wordt getroffen. Daarnaast is de Sri Lankaanse bevolking zelf behulpzaam en betrokken, hoe arm men ook is. Ook is een gespecialiseerde groep van acht noodhulpwerkers uit ons Short Term Workers-team onderweg naar de getroffen gebieden, evenals een team van de organisatie Medair met wie wij veel samenwerken.
Kortom, op dit moment heeft ZOA geen extra hulp nodig in verband met de zeebeving. Wilt u helpen, dan stellen wij voor dat u in uw eigen omgeving een spaaractie houdt voor de noodhulpactie. Informatie over de noodhulp mag u zo van de website overnemen.
Heeft u uitgebreide ervaring op het gebied van noodhulp, logistiek, een medische achtergrond, hoogwaardige ICT-kennis e.d.? U kunt overwegen om zich voor de toekomst aan te melden voor het Short Term Workers-team. Vul hiervoor het Engelstalige applicationform in met vermelding van ‘aanmelding ST W-team. Van onze medewerkers verwachten wij dat zij overtuigd christen zijn en actief lid van een protestants christelijke kerk of gemeente.

10) En zouden jullie niet een vrijwilligersleger kunnen opzetten? Er zijn zoveel mensen die zich best een of twee weken beschikbaar zouden willen stellen. (vraag van mevrouw A.B. uit Hoofddorp)
Bedankt voor uw reactie en betrokkenheid. Er zitten verschillende kanten aan uw vraag. Wij vinden de aanbiedingen van praktische hulp hartverwarmend. In die zin is uw betrokkenheid – en die van vele anderen die willen helpen – een bemoediging.
Maar het verlenen van noodhulp, inclusief de activiteiten die u noemt (redactie: bergen van lichamen en puinruimen), is echt gespecialiseerd werk. Onze teams in de projectlanden hebben daar ruime ervaring mee. Bovendien hebben we een Short Term Workers-team (STW) achter de hand. Dit zijn Nederlanders die in tijden van nood onze medewerkers extra bij kunnen staan en die hiervoor vrij krijgen van hun eigen werkgever. Ook hier geldt dat het mensen zijn met veel ervaring in het veld en die bij wijze van spreken aan een woord genoeg hebben en alle ins en outs kennen met betrekking tot:
* hoe om te gaan met de slachtoffers en de doelgroep
* hoe op een zodanige wijze hulp te verlenen dat de doelgroep zelf geactiveerd wordt
* zij kennen de procedures, administratieve verwerking en Code of Conduct zoals die vanuit de organisatie en vanuit internationale donoren worden geëist (kwaliteitsbewaking, financiële controle)
* en bovendien kennen zij alle netwerken en spreken ze meestal de taal.

De teams in de projectlanden, aangevuld met onze eigen STW’ers, zijn op elkaar ingespeeld. Een vrijwilligersleger zou de effectiviteit van de hulpverlening eerder belemmeren dan bevorderen, hoe goedbedoeld ook.

Bovendien zijn er ook vaak risico’s aan het werk verbonden, zowel gezondheidsrisico’s als veiligheidsrisico’s omdat wij in moeilijke gebieden werken.
Daarnaast accepteren lang niet alle overheden zomaar Westerlingen op hun grondgebied voor dit soort hulpacties en laten ze meestal alleen zeer gespecialiseerde hulpverleners toe van organisaties die zij een vergunning hebben verleend.
Nationale overheden moeten eveneens ter plekke hun verantwoordelijkheid nemen bij dit soort rampen.

Als er extra mankracht nodig is, hebben hulporganisaties altijd de snelle mogelijkheid om tijdelijk capabele lokale mensen in te huren. Met name op Sri Lanka is het onderwijsniveau op een behoorlijk peil. Daarmee hebben  mensen in Sri Lanka kortstondig een broodwinning. Bovendien is deze benadering vele malen goedkoper dan de logistieke kosten die een vrijwilligersoperatie met zich mee zou brengen.
Kortom, wij zijn geen voorstander van een vrijwilligersleger.

11) Hoeveel cent van elke euro wordt gebruikt voor ZOA’s doelstelling?
Onafhankelijk, en voor ieder toegankelijk onderzoek, beschikbaar via de website www.geef.nl geeft aan dat ZOA in de jaren ’97 – ’03 gemiddeld 93,5 % van de inkomsten aan de doelstelling besteedde.

12) Kan ZOA al het ontvangen geld wel goed besteden, het is zoveel? AZG riep al op om te stoppen met geven.
Ja, ZOA kan uw financiele steun goed gebruiken. De omvang van de ramp is enorm. Veel geld is nodig om de eerste opvang van mensen mogelijk te maken. Veel meer geld is echter nodig voor de wederopbouwactiviteiten die zo spoedig mogelijk beginnen en nog jaren zullen duren. Geld dat nu binnenkomt bij ZOA, zal dus ook gebruikt worden voor die wederopbouw .

13)  Hoe wil ZOA al het geld eigenlijk gaan besteden?
Hulpprogramma’s kennen over het algemeen verschillende fases: de noodhulp, het helpen overleven van mensen en vervolgens de wederopbouw. Op Sri Lanka (en ook in andere projectlanden) lopen deze fases soms door elkaar, omdat het eiland regelmatig wordt getroffen door overstromingen en hevige regenval. ZOA pakt hulpprogramma’s integraal aan, zeker in de wederopbouwfase. Dit betekent dat wij diverse projecten min of meer gelijktijdig uitvoeren in onze werkgebieden. Zoals projecten op het gebied van psychosociale hulpverlening, huizenbouw, inkomens genererende projecten, onderwijs en gezondheidszorg. De organisatie werkt ernaar toe dat mensen uit de doelgroep weer zo snel mogelijk zelfstandig  kunnen bouwen aan een menswaardig bestaan. Feitelijk zal ZOA-Sri Lanka haar hulpprogramma’s voortzetten, alleen op veel grotere schaal als gevolg van deze ramp.

14) Krijgt ZOA ook geld van bijvoorbeeld overheden?
Ja, naast het geld dat ZOA van particulieren ontvangt, probeert ZOA ook gelden te verkrijgen van overheden. Zo hebben we reeds toezeggingen gekregen van enkele honderduizenden euro’s van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en van ECHO, de hulpafdeling van de Europese Unie. ZOA heeft ruime ervaring met het werven van fondsen bij nationale en internationale overheden. Al deze gelden worden helder verantwoord in onze jaarverslagen.

15) Worden er overheadkosten ingehouden op de noodhulpgelden?
Van de noodhulpgelden wordt in eerste instantie 20% ingehouden voor de noodhulpreservepot. Dit geld is niet voor overheadkosten, maar bedoeld om een buffer op te bouwen zodat we direct geld beschikbaar hebben bij grote rampen en de hulpverlening dus niet op de fondsenwerving wacht. Als de inkomsten voor de noodhulp eenmaal binnenkomen, loopt deze pot dus weer vol. Dankzij deze werkwijze, die door veel noodhulporganisaties wordt toegepast, waren wij in staat om de dag na de ramp al € 475.000,00 over te maken naar Sri Lanka voor de aanschaf en het transport van de eerste noodhulpartikelen. Van de binnengekomen noodhulpgelden worden wel de werkelijke fondsenwervingskosten ingehouden voor de specifieke noodhulpactie . Bij deze ramp is dat bijzonder laag, naar verwachting enkele procenten.
Van de noodhulpgelden worden voorts de coordinatie van de noodhulpactie en de inzet van extra medewerkers gefinancierd. Kantoorkosten, directeurssalaris en de administratie vallen hier buiten.

16) Vraag van diaconie in W: Afgelopen zondag hebben wij een collecte voor de noodhulp gehouden. Als wij dat geld overmaken naar gironummer 550, krijgt Woord en Daad dan ook de helft of dienen we het geld zelf te verdelen? Jullie adverteren overal met twee gironummers, maar betekent dat automatisch dat de gelden dan verdeeld worden?
Geld dat op giro 550 binnenkomt is voor ZOA. Geld dat gestort wordt op het andere rekeningnummer is voor Woord en Daad. Zo liggen de afspraken tussen de beide organisaties. Wij voeren gezamenlijk een fondsenwervende actie omdat dit geld scheelt in bijvoorbeeld advertentiekosten en de kosten van porti (brief aan kerken). Op deze manier houden we de overhead zo laag mogelijk. In de praktijk werken beide organisaties ook veel samen. Kortom, u moet zelf het geld verdelen, indien u dat wenst.

17) ,,Wij hebben direct na de ramp jullie gemachtigd om geld te incasseren. Waarom is dat nog niet gebeurd, want de nood is groot en wij willen snel ons steentje bijdragen?” (vraag donateurs).
ZOA heeft direct na de ramp geld overgemaakt naar ons kantoor in Colombo, zodat de noodhulp niet op de fondsenwerving wacht en er direct actie kon worden ondernomen. Deze werkwijze wordt bij rampen door vele hulporganisaties gehanteerd. Kortom, noodhulp vond direct plaats. De reden waarom wij nog niet konden incasseren, is dat de verwerking van de honderden toezegingen van giften, tijd kost omdat dit secuur door onze administratie moet worden verwerkt. ZOA krijgt hierbij assistentie van een viertal opgeroepen vrijwilligers. Zij doen hun uiterste best alles zo snel mogelijk te laten verlopen. Maar u kunt ervan overtuigd zijn dat de noodhulp reeds in volle gang is.
Giften die rechtsstreeks gestort worden op giro 550 en die wij via overschrijvingskaarten binnenkregen, zijn uiteraard direct beschikbaar.

18) Wordt het extra personeel wat ZOA inzet, betaald van de noodhulpopbrengsten? Zo niet, waaruit dan wel?
Bij extra inzet tijdens noodhulpacties gaat het vaak om Short-Term-Workers, professionele kortverbanders, met wie ZOA contact heeft. Zij worden meestal betaald uit de noodhulpgelden, omdat zij ook in dat kader tijdelijk worden aangesteld. Soms zijn donoren bereid hieraan mee te betalen.

Wat gebeurt er met uw geld?

De weken na de ramp is ZOA-Vluchtelingenzorg samen met Woord en Daad een geldinzamelingsactie gestart. De opbrengst van deze noodhulpactie bedraagt op 17 februari € 3.044.409,00. ZOA-Vluchtelingenzorg heeft de kosten voor de inzamelingsacties zo laag mogelijk gehouden (maximaal 0,8). De uitgaven aan monitoring en evaluatie bedragen maximaal 6% van de totale inkomsten.
ZOA-Vluchtelingenzorg ontving ook financiële ondersteuning voor de activiteiten in Sri Lanka van Samenwerkende Hulporganisaties (€ 2.000.000), de Europese Unie (€ 1.600.000), het Ministerie van Buitenlandse Zaken (€ 1.100.000) en EO-Metterdaad (€ 200.000).

Wat doet ZOA met het ontvangen geld?
ZOA verleent noodhulp en vervolgens wordt – samen met de doelgroep – gewerkt aan de wederopbouw. Aan beide componenten wordt het geld van de noodhulpactie besteed. ZOA wil trouw blijven aan slachtoffers van rampen, en niet vertrekken als slechts de eerste nood is gelenigd. Het gaat er niet alleen om dat mensen overleven, maar ook dat ze daarna weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Noodhulp
In de noodhulpfase kunt u denken aan voedselverstrekking, basisgezondheidszorg, het voorkomen van epidemieën, psychologische ondersteuning, het verstrekken van dringende huishoudelijke benodigdheden, het uitdelen van muskietennetten, tenten e.d., drinkwatervoorzieningen en het plaatsen van noodtoiletten.
Om u een indruk te geven van kosten, geven we hierbij een summier overzicht van gemiddelde bedragen:
* Een voedselpakket kost 7,10 euro per stuk
* Een muskietennet kost 14 euro per stuk
* Een huishoudpakket kost 35,50 per stuk
* Een noodkantine kost 1420 euro per stuk
* Onderdak (nood) (tenten, zeilen e.d.) kost 71 euro gemiddeld per stuk
* Een noodtoilet  kost 284 euro per stuk
Het is op dit moment niet mogelijk dat uw gift wordt toegewezen aan een van bovengenoemde spullen; dat u bijvoorbeeld specifiek een gift geeft voor een huishoudpakket. De uitvoering daarvan is een tijdrovende klus en wij willen juist de salaris- en overheadkosten zo laag mogelijk houden.

Tijdelijke woningen
Een belangrijk tussenfase bij de wederopbouw is het bouwen van tijdelijke woningen. Door de vloedgolf in de Indische oceaan zijn in Sri Lanka honderdduizenden mensen dakloos geworden. Nieuwe huizen zijn nodig, maar dat kost heel veel tijd; ook omdat eerst een fase van directe noodhulp aan de gang is.
Op dit moment zijn veel mensen in vluchtelingkampen ondergebracht en ook in scholen, tempels en kerken worden veel gezinnen opgevangen. Het is niet meer dan een eerste schuilplaats na de doorgemaakte tragedie. De situatie is allerminst gunstig voor de vele getraumatiseerde mensen. Zo geeft de grote hoeveelheid mensen op een kleine oppervlakte veel sociale spanningen, hetgeen soms uitmondt in geweld. Vaak zijn de fysiek zwakkeren daarvan het eerste slachtoffer (vrouwen en kinderen). Bovendien wil de overheid de scholen, tempels en kerken weer vrijmaken voor hun oorspronkelijke doel. Om mensen uit deze moeilijke situatie te verlossen wil ZOA-Vluchtelingenzorg tijdelijke huizen bouwen voor mensen, op een eigen stukje land.
De oplossing die ZOA voorstelt is een tijdelijke verplaatsbare woning. Voordelen van deze woning zijn de verplaatsbaarheid en bovendien de lage kosten. Een huisje kost slechts € 200,- per familie. Het huisje bestaat uit een cementen vloer, ijzeren pijpen, ijzeren golfplaten voor het dak, en een soort jute-wand. Deze huizen kunnen worden geleverd door leveranciers in het land zelf, en zijn binnen een dag op te zetten, óók door de mensen zelf.
Bij dit huisje wil ZOA nog wat extra’s leveren, namelijk een hulppakket voor de inrichting van het huisje. Dit pakket bestaat uit meubels, een fornuis, kookbenodigdheden, matrassen, lampen, enz. De kosten van zo’n pakket zijn zo’n € 100,-.
ZOA schat dat deze hulp nodig is voor zo’n 40.000 families (zo’n 200.000 mensen). Op dit moment zijn er weliswaar meer mensen die dakloos zijn, maar daar zit ook een percentage mensen bij, die gevlucht zijn uit angst, en niet omdat hun huis niet meer overeind staat.

Wederopbouw
In de zeer nabije toekomst zal vervolgens de wederopbouw worden opgepakt. Hierbij kunt u denken aan de bouw en het herstel van huizen, herstel van wegen, psychosociale ondersteuning, reparatie van waterputten en constructie van toiletten, het genereren van inkomen en herstel van scholen. Klik hier voor de precieze activiteiten die ZOA in Sri Lanka wil gaan ondernemen de komende drie jaar.

ZOA in Sri Lanka

Op zondagmorgen 26 december 2004, om 6.58 uur vond er een aardbeving plaats voor de kust van Indonesië met een kracht van 8,9 op de schaal van Richter. De aardbeving was daarmee de zwaarste sinds 1964. Het epicentrum van de zeebeving lag enkele honderden kilometers uit de kust van Sumatra en tientallen kilometers diep onder de Indische Oceaan. De enorme natuurkracht veroorzaakte een tsunami (havengolf in het Japans) welke zich vanuit de diepte opbouwde en om 9.10 uur Sri Lanka bereikte. De metershoge vloedgolven veroorzaakten een ware ravage aan alle kusten in Zuidoost-Azië.

Sri Lanka, een van de zwaarst getroffen landen, werd overspoeld door 3 tot 10 meter hoge golven die tot twee kilometer aan toe het binnenland binnendrongen.Noodhulp door ZOA-Vluchtelingenzorg
ZOA-Vluchtelingenzorg, actief in Sri Lanka sinds 1995, is direct begonnen met noodhulp in de getroffen districten Trincomalee, Baticaloa, Ampara en Kilinochchi:

Het bergen van lichamen, zodat mensen hun geliefden in waardigheid kunnen begraven. In ZOA’s werkgebieden zijn minstens 200 mensen omgekomen.
Het vervoeren van overlevenden naar veiligere gebieden. Het is nog steeds onduidelijk of er naschokken en bevingen zullen komen. ZOA is begonnen met het vervoeren van mensen naar veilige hoger gelegen gebieden.
Het helpen van de gevluchte mensen met voedsel, lakens, drinkwater, toiletten, plastic zeil, tenten en kookgerei. In onze werkgebieden zijn er minstens 50.000 mensen ontheemd geraakt.

ZOA-Vluchtelingenzorg zond in de eerste week van januari een team met STW’ers (Short Term Workers) naar het door de zeebeving getroffen Sri Lanka om de ruim 150 lokale ZOA-medewerkers te ondersteunen. Het team bestaat uit acht experts die door de hulporganisatie zijn opgeleid. Daarnaast heeft ZOA de hulp ingeroepen van partnerorganisatie Medair. Ook de mensen uit het Medair-team zijn deskundigen op het gebied van medische zorg, water en sanitatie.

Het aantal doden op Sri Lanka is gestegen tot 29.600, meldde het ZOA-team op 2 januari. Veel mensen zijn gewond of worden vermist en inmiddels zijn ruim 800.000 mensen ontheemd geraakt. Er komt steeds meer duidelijkheid over het werkelijke aantal slachtoffers. De volgende districten zijn getroffen: Colombo, Gampaha, Kalutara, Galle, Matara, Hambantota, Ampara, Mullaitivu, Batticaloa, Trincomalee, Killinochchi, Jaffna, Puttlam, Anuradhapura en Vavuniya. ZOA werkt sinds 1995 in Ampara, Batticaloa, Killinochchi en Trincomalee.

Wederopbouw door ZOA-Vluchtelingenzorg
ZOA’s werkwijze is om trouw te blijven aan de doelgroep, en niet te vertrekken als slechts de eerste nood is gelenigd. In de getroffen werkgebieden zal de organisatie uitgebreid betrokken zijn bij de wederopbouw.
ZOA-Vluchtelingenzorg wil in Sri Lanka de slachtoffers van de tsunami helpen om te overleven. Het doel is om 25.000 getroffen families (125.000 mensen verspreid over 50 dorpen in de districten Killinochi, Mullaitivu, Trincomalee, Batticaloa en Ampara) te helpen om na de tsunami hun sociale, fysieke en economische leefsituatie te verbeteren. Belangrijk zijn de bouw en het herstel van huizen, herstel van wegen, psychosociale ondersteuning, reparatie van waterputten en constructie van toiletten, het genereren van inkomen en herstel van scholen. Klik hier voor een overzicht van de activiteiten van ZOA in Sri Lanka voor de komende drie jaar.

Iran

Verslag van onze noodhulpactiviteiten in Iran

Eind december 2003 vond een vreselijke aardbeving plaats in Bam, Iran. ZOA heeft direct een noodhulpactie op touw gezet. Met de organisaties Medair en CORD is inmiddels veel werk verzet. Wij hebben ruim 300.000 euro hiervoor mogen ontvangen van onze achterban.

Direct na de ramp
*
 Aan 7.000 families zijn 9.600 pakketten met ondergoed verstrekt, vanwege het verhoogd aantal urinewegontstekingen na de ramp, als gevolg van slechtere hygienische omstandigheden.
* 450 moeders ontvingen pakketten met babykleren.
* Diverse irrigatiekanalen worden nu schoongemaakt, ten behoeve van de herstart van de dadelproductie (totaal 8,4 km). Ook worden zogeheten duikers en sluizen hersteld.
* 1.500 schoolkinderen hebben schoenen gekregen.
* Er zijn acht prefab schoollokalen neergezet; daarnaast zijn er nog elf lokalen besteld.
* 35 ventilatoren zijn gegeven aan een kliniek waar mensen verblijven met ernstig rugletsel.
* 190 douches werden gebouwd in diverse sectoren van de stad. Daarnaast zijn 80 toiletten neergezet.

De komende maanden
De komende tijd zal de focus liggen op het herstel van de landbouwproductie. 80% van de bevolking leeft daarvan. Daarnaast zullen inkomens genererende activiteiten worden opgezet. Ook zullen de mogelijkheden worden onderzocht voor het herstel van dorpen. De volgende activiteiten worden op dit moment overwogen voor de tweede fase:

* Verder herstel en verbetering van irrigatiesystemen.
* Distributies van agrarische benodigdheden en van vee.
* Verbetering/herstel van de watervoorziening voor huishoudens.
* Eventueel nog aanleggen van sanitaire voorzieningen in tijdelijke vluchtelingenkampen.
* Verstrekking van muskietennetten in verband met ziektes die door muggen worden overgebracht.
* De opzet van mikro-krediet projecten en ‘geld-voor-werk’-projecten.
* Huizenbouw/herstel van huizen.
* Het leveren van prefab-accommodatie voor klinieken.
* Verstrekking van medische benodigdheden voor mensen met ernstig rugletsel.
* Voorzieningen treffen voor het herstel van de dadelplantages.

Bekijk het filmpje (10 minuten – 27 MB) dat onze noodhulpmedewerker Hans Guido Rietkerk ter plekke maakte. Het filmpje geeft een indruk van ons werk daar en een impressie van de leefomstandigheden van Hans Guido in Iran.

Klik hier om de Bam film te bekijken, een breedbandverbinding en Windows Media Player 9 is nodig

Breedbandverbinding is wenselijk (ADSL of kabel) en Windows Media Player (vs 9.0) geinstalleerd.

Noodhulp Sudan

ZOA’S NOODHULPACTIE HEEFT POSITIEF EFFECT IN SUDAN – Update 12 november 2004

15.000 gezinnen zijn voorzien van schoon water door het plaatsen van pompen, 37.000 families hebben voorlichting over hygiëne gekregen om ziektes als hepatitis E te bestrijden, 200.000 stukken zeep zijn uitgedeeld en ongeveer evenveel muskietennetten. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de resultaten van de noodhulpactie voor vluchtelingen in West-Sudan, regio Darfur die ZOA-Vluchtelingenzorg enige tijd geleden startte. Lees hieronder meer over het project en lees de berichten van Fred Rietkerk, hulpverlener van ZOA.

Ontheemden
© Medair
Sudanese vrouwen in de rij
© Medair


Humanitaire ramp
‘De meest dramatische race tegen de klok die op dit moment in de wereld plaats vindt.’ Dat zeiden de VN over Darfur. De situatie in dit deel van Sudan wordt door diverse mensenrechtenorganisaties vergeleken met de humanitaire ramp in Rwanda van 1994, waarbij bijna een miljoen mensen omkwam. Veel vluchtelingen zijn ondervoed en verzwakt en een goede gezondheidszorg ontbreekt. Daarom biedt ZOA juist op dit gebied verbetering aan. En die hulp was meer dan nodig toen in augustus een uitbraak van hepatitis E werd vastgesteld.Onderwijs
ZOA-Vluchtelingenzorg is niet alleen actief op het vlak van de gezondheidszorg, ze heeft vergevorderde plannen om ook scholen oprichten in vluchtelingenkampen in het Gereida-gebied dat 90 km ten zuiden ligt van Nyala. Waarom maakt ZOA zich zo druk over onderwijs in noodhulpsituaties? Naar school gaan helpt de psychosociale schade die oorlogen en conflicten aanrichten bij een kind te beperken. Hoe? Ervaring heeft geleerd dat de routine van het weer-naar-school-gaan een positief effect heeft op kinderen. Ook in vluchtelingenkampen is het van belang dat kinderen weer in een dagelijks ritme komen. Scholing geeft kinderen opnieuw hoop op een betere toekomst. Dit is van groot belang in het zoeken naar een reden waarom te blijven zwoegen in een door een conflict getroffen land. Op plaatsen waar langdurig oorlogen gevoerd worden, hebben kinderen in geen jaren ervaren hoe een stabiele familie of gemeenschap functioneert. Onderwijs kan hierop inspelen door het aanleren van bruikbare vaardigheden en door te werken aan het probleemoplossend vermogen van kinderen. Bij haar schoolproject zal ZOA-Vluchtelingenzorg de ouders van de leerlingen actief betrekken om zo draagvlak te krijgen voor het onderwijs en hen te stimuleren ondanks hun onzekere situatie niet te aarzelen hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. De families zullen naar verwachting helpen bij het bouwen van de scholen.

Angst
De situatie in Darfur is behoorlijk veranderd in de afgelopen maanden. Zo is het aantal internationale NGO’s dat daar hulp geeft meer dan verdubbeld. Aan de verbetering van de coördinatie en communicatie onderling worden onder andere door de Verenigde Naties gewerkt.
De politieke situatie is helaas nog weinig veranderd, het geweld en de onzekerheid lijken zelfs toegenomen. Veel vluchtelingen durven uit angst voor nieuwe uitbarstingen niet terug te keren naar hun oorspronkelijke verblijfplaats. Het conflict heeft tot dusver al zeventigduizend levens geëist. De Afrikaanse Unie stemde er onlangs in toe haar vredesleger in Darfur uit te breiden van 390 naar 3.320 man. De Veiligheidsraad houdt 18 en 19 november in Nairobi (Kenya) een speciale zitting over de situatie in Sudan.

Zuid-Sudan
Naast de vluchtelingenstromen uit de regio Darfur, verwacht ZOA dat de vredesontwikkelingen in Zuid-Sudan een tweede beweging van vluchtelingen op gang zal brengen. Door het pas getekende raamakkoord voor vrede zullen veel Sudanese vluchtelingen vanuit Zuid-Sudan en de omringende buurlanden weer huiswaarts keren, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen door de gastlanden waar zij nu verblijven. Om een nieuwe humanitaire ramp te voorkomen, is het noodzakelijk dat deze vluchtelingen bij terugkeer naar hun herkomstgebied hulp ontvangen bij het opbouwen van een leven ná de oorlog. ZOA houdt in haar bestaande programma in Zuid-Sudan rekening met deze ontwikkelingen en zal het programma, indien nodig, hierop aanpassen. Daarnaast zal mogelijk uitbreiding van het programma plaatsvinden nu gebieden, waar eerder geen hulpverlening mogelijk was, eindelijk toegankelijk worden voor hulpverleningsorganisaties.

Omdat voor zowel de vluchtelingen in het westen als in het zuiden van Sudan hulp noodzakelijk is, is de noodhulpactie ZOA gericht op hulp aan beide groepen. Over deze actie heeft afstemming plaatsgevonden met Woord en Daad en Tear Fund.

Via onze website houden wij u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen. Uw giften zijn van harte welkom op giro 550  t.n.v. ZOA, o.v.v. ‘noodhulp Sudan’.

Actueel

Update activiteiten

ZOA is nu een jaar actief in Liberia en in een korte tijd is veel bereikt! De noodhulpactiviteiten zullen worden blijven voortgezet. Binnen het noodhulpprogramma zijn nieuwe geografische gebieden vastgesteld, de districten Margibi en Nimba zijn aangewezen als potentiële, toekomstige projectgebieden. Daarnaast worden voorstellen voor rehabilitatieprojecten opgesteld.

Nu de UNMIL strijdkrachten zich verplaatsen naar nieuwe gebieden en de macht overnemen van de militie, komen er steeds meer mogelijkheden om te werken in het land. Het ontwapeningsproces is begonnen en het Liberiaanse volk is opgewonden over het toenemend besef van vrede.
Binnen de Humanitaire Gemeenschap is ZOA is een gerespecteerde partner geworden en, gedurende de afgelopen maanden, is het netwerk verstevigd. De relatie met de overgangsregering van Liberia en met de lokale Liberiaanse niet-gouvernementele organisaties groeit en breidt zich uit. Op dit moment bestaat het Liberiaanse team uit vijf expats en twaalf lokale medewerkers.


Het huidige project richt zich op ontheemden en de bevolking in en rond Kakata, dat zeventig kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Monrovia ligt.

Inmiddels heeft ZOA in Liberia het volgende al bereikt: Administratiegebouw (1000 ontheemden)
Het dagelijks beheer van het kamp duurt voort. Dat betekent onder meer dat er contacten worden gelegd met de ontheemden, maar ook dat de medewerkers lobbyen voor voedseldistributie, voor het mobiele ziekenhuis en voor andere activiteiten. Daarnaast worden, waar nodig, problemen opgelost.
De bouw van een tijdelijk, multifunctioneel gebouw is inmiddels afgerond. De banken, die in de vakwerkplaats worden gemaakt, zijn bijna klaar. In de eerste week van januari zal het gebouw voor het eerst in gebruik worden genomen als basisschool, zodat de kinderen van de ontheemde mensen weer naar school kunnen.

Herstel van het C.H. Rennie ziekenhuis
De meest urgente herstelactiviteiten zijn afgerond. Daarnaast is er een workshop georganiseerd over het nationale programma ter beheersing van malaria. Er is dagelijkse ondersteuning bij het toezicht houden en het oplossen van problemen over personele bezetting van de ziekenhuisstaf.

Herstel van twee klinieken in Yeamai en Larkey-Ta
De herstelwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Alle waterbronnen zijn weer in werking.

Ondersteuning voor Yeamai school (200 leerlingen)
De ondersteuning bestaat uit het geven van adviezen over de dagelijkse gang van zaken op school.

Preventieve gezondheidszorg in kamp Conneh (9.600 mensen).
In samenwerking met de organisatie EQUIP wordt door middel van het Community Health Ambassadors-model een trainingsprogramma voor gezondheidszorg uitgevoerd.

Onderzoek professionele hulpverlening bij trauma
Door middel van een inventarisatie worden de activiteiten van andere organisaties in Liberia op het gebied van de psychosociale hulpverlening in kaart gebracht.

Ondersteuning van een school voor ontheemden in het kamp Conneh
Op de school is voortdurende ondersteuning en toezicht op lesactiviteiten. Tevens vindt een onderwijstraining plaats voor twintig leerkrachten van kamp Conneh. Daarnaast zijn vakopleidingen gestart (voor timmerlieden en kleermakers). De timmerlieden doen geweldig werk door schoolbanken te maken en de kleermakers werken aan 800 uniformen voor de scholen voor de ontheemde kinderen. Tenslotte volgen 220 volwassenen een alfabetiseringscursus.

Project Kakata stad
Op 17 november is het Noodprogramma voor Water en Rioolwaterzuivering (Urgent Rehabilitation of Water & Sanitation project) voor het Kakata-district van start gegaan. Dit programma voorziet in dertig gemeenschappelijke latrines en vijf nieuwe waterputten. Daarnaast zijn vier waterputten hersteld.
In het programma zijn snelle vorderingen gemaakt; de latrines zijn bijna gereed. Ook zijn twee trainingssessies voor zestig toezichthouders uitgevoerd en is bij 250 putten het water gezuiverd. De reacties van de inwoners van Kakata zijn zeer enthousiast.

Noodhulp Liberia in beeld

Mensen op de vlucht in Liberia. Van huis en haard verdreven. ZOA selecteerde voor u verschillende foto’s van de situatie in Liberia. U ziet de vluchtelingen onderweg, op zoek naar onderdak en dan… eindelijk hulp!

Door te klikken op de tekst / link onderaan deze pagina, komt u op de volgende bladzijde van ´Noodhulp Liberia in beeld´.


In het land is veel verwoest…

   

                         

Mensen vluchten weg van huis… (meer foto´s)