Opbrengst collecte 2004

De collecteweek van 2004 zit er weer op! Ruim 20.000 vrijwilligers hebben zich ingezet om deze week tot een succes te maken. Fantastisch! We willen alle giftgevers, collectanten en collecteorganisatoren hartelijk bedanken! De definitieve opbrengst is nog niet bekend, maar hieronder staat alvast een tussenstand:

De tussenstand van de opbrengst van de collecte 2004 op 17 mei 2004 om 09:28 uur:

€ 980.224,-!