Noodhulp

Het verlenen van noodhulp behoort tot de kerntaken van ZOA-Vluchtelingenzorg. Deze hulp wordt verleend bij noodsituaties door natuurrampen en gewapende conflicten. Of een combinatie daarvan.

ZOA-Vluchtelingenzorg verleent noodhulp door zelf operationeel betrokken te raken of door ondersteuning van lokale of internationale partnerorganisaties. Uitgangspunt hierbij is dat de professionaliteit en betrouwbaarheid gegarandeerd wordt. De beslissing van al dan niet zelf operationeel worden, hangt onder meer af van:

  • Of we in het desbetreffende gebied al aanwezig zijn;
  • Of we daar contact hebben met lokale en internationale partnerorganisaties;
  • Of we – indien het reeds een ZOA-projectland betreft – voldoende capaciteit ter plekke hebben of dat extra mankracht nodig is;
  • Of de noodhulpactiviteit in een gebied plaatsvindt waar reeds plannen voor toekomstige hulpverlening zijn.

Preparedness – goed voorbereid zijn op noodhulpsituaties

Een belangrijke voorwaarde voor goede uitvoering van noodhulp is het tijdig kunnen beschikken over voldoende mensen en middelen. Financieel, logistiek en qua personeel.

Financieel realiseert ZOA dit in de vorm van een noodhulpfonds. Hieruit is directe voorfinanciering mogelijk van noodhulpactiviteiten.
Voor logistieke preparedness wordt een noodhulpvoorraad aangehouden. Deze bestaat met name uit communicatie-apparatuur en andere logistieke middelen die noodzakelijk zijn voor een snelle start van hulpverlening.

In personele zin bestaat preparedness vooral door een groep van ‘Short Term Workers’ die zich aan de organisatie heeft verbonden. Dit zijn beroepskrachten met relevante buitenlandervaring. Zij zijn in principe op afroep beschikbaar. Binnen deze groep van ruim 40 personen zijn diverse specialisaties vertegenwoordigd. Waaronder gezondheidszorg, communicatie, management en administratie.

Op dit moment heeft ZOA een noodhulpprogramma in Liberia. Duizenden vluchtelingen zijn in dit land ontheemd geraakt door de wrede burgeroorlog. Wilt u weten wat ZOA in Liberia doet? Klik op onderstaande link en u krijgt meer informatie over dit land.

ZOA in Liberia

Het leven van Ato Mulu Gebre Bisheou
Noodhulp in Ethiopië