Noodhulp Sudan

ZOA’S NOODHULPACTIE HEEFT POSITIEF EFFECT IN SUDAN – Update 12 november 2004

15.000 gezinnen zijn voorzien van schoon water door het plaatsen van pompen, 37.000 families hebben voorlichting over hygiëne gekregen om ziektes als hepatitis E te bestrijden, 200.000 stukken zeep zijn uitgedeeld en ongeveer evenveel muskietennetten. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de resultaten van de noodhulpactie voor vluchtelingen in West-Sudan, regio Darfur die ZOA-Vluchtelingenzorg enige tijd geleden startte. Lees hieronder meer over het project en lees de berichten van Fred Rietkerk, hulpverlener van ZOA.

Ontheemden
© Medair
Sudanese vrouwen in de rij
© Medair


Humanitaire ramp
‘De meest dramatische race tegen de klok die op dit moment in de wereld plaats vindt.’ Dat zeiden de VN over Darfur. De situatie in dit deel van Sudan wordt door diverse mensenrechtenorganisaties vergeleken met de humanitaire ramp in Rwanda van 1994, waarbij bijna een miljoen mensen omkwam. Veel vluchtelingen zijn ondervoed en verzwakt en een goede gezondheidszorg ontbreekt. Daarom biedt ZOA juist op dit gebied verbetering aan. En die hulp was meer dan nodig toen in augustus een uitbraak van hepatitis E werd vastgesteld.Onderwijs
ZOA-Vluchtelingenzorg is niet alleen actief op het vlak van de gezondheidszorg, ze heeft vergevorderde plannen om ook scholen oprichten in vluchtelingenkampen in het Gereida-gebied dat 90 km ten zuiden ligt van Nyala. Waarom maakt ZOA zich zo druk over onderwijs in noodhulpsituaties? Naar school gaan helpt de psychosociale schade die oorlogen en conflicten aanrichten bij een kind te beperken. Hoe? Ervaring heeft geleerd dat de routine van het weer-naar-school-gaan een positief effect heeft op kinderen. Ook in vluchtelingenkampen is het van belang dat kinderen weer in een dagelijks ritme komen. Scholing geeft kinderen opnieuw hoop op een betere toekomst. Dit is van groot belang in het zoeken naar een reden waarom te blijven zwoegen in een door een conflict getroffen land. Op plaatsen waar langdurig oorlogen gevoerd worden, hebben kinderen in geen jaren ervaren hoe een stabiele familie of gemeenschap functioneert. Onderwijs kan hierop inspelen door het aanleren van bruikbare vaardigheden en door te werken aan het probleemoplossend vermogen van kinderen. Bij haar schoolproject zal ZOA-Vluchtelingenzorg de ouders van de leerlingen actief betrekken om zo draagvlak te krijgen voor het onderwijs en hen te stimuleren ondanks hun onzekere situatie niet te aarzelen hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. De families zullen naar verwachting helpen bij het bouwen van de scholen.

Angst
De situatie in Darfur is behoorlijk veranderd in de afgelopen maanden. Zo is het aantal internationale NGO’s dat daar hulp geeft meer dan verdubbeld. Aan de verbetering van de coördinatie en communicatie onderling worden onder andere door de Verenigde Naties gewerkt.
De politieke situatie is helaas nog weinig veranderd, het geweld en de onzekerheid lijken zelfs toegenomen. Veel vluchtelingen durven uit angst voor nieuwe uitbarstingen niet terug te keren naar hun oorspronkelijke verblijfplaats. Het conflict heeft tot dusver al zeventigduizend levens geëist. De Afrikaanse Unie stemde er onlangs in toe haar vredesleger in Darfur uit te breiden van 390 naar 3.320 man. De Veiligheidsraad houdt 18 en 19 november in Nairobi (Kenya) een speciale zitting over de situatie in Sudan.

Zuid-Sudan
Naast de vluchtelingenstromen uit de regio Darfur, verwacht ZOA dat de vredesontwikkelingen in Zuid-Sudan een tweede beweging van vluchtelingen op gang zal brengen. Door het pas getekende raamakkoord voor vrede zullen veel Sudanese vluchtelingen vanuit Zuid-Sudan en de omringende buurlanden weer huiswaarts keren, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen door de gastlanden waar zij nu verblijven. Om een nieuwe humanitaire ramp te voorkomen, is het noodzakelijk dat deze vluchtelingen bij terugkeer naar hun herkomstgebied hulp ontvangen bij het opbouwen van een leven ná de oorlog. ZOA houdt in haar bestaande programma in Zuid-Sudan rekening met deze ontwikkelingen en zal het programma, indien nodig, hierop aanpassen. Daarnaast zal mogelijk uitbreiding van het programma plaatsvinden nu gebieden, waar eerder geen hulpverlening mogelijk was, eindelijk toegankelijk worden voor hulpverleningsorganisaties.

Omdat voor zowel de vluchtelingen in het westen als in het zuiden van Sudan hulp noodzakelijk is, is de noodhulpactie ZOA gericht op hulp aan beide groepen. Over deze actie heeft afstemming plaatsgevonden met Woord en Daad en Tear Fund.

Via onze website houden wij u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen. Uw giften zijn van harte welkom op giro 550  t.n.v. ZOA, o.v.v. ‘noodhulp Sudan’.