Iran

Verslag van onze noodhulpactiviteiten in Iran

Eind december 2003 vond een vreselijke aardbeving plaats in Bam, Iran. ZOA heeft direct een noodhulpactie op touw gezet. Met de organisaties Medair en CORD is inmiddels veel werk verzet. Wij hebben ruim 300.000 euro hiervoor mogen ontvangen van onze achterban.

Direct na de ramp
*
 Aan 7.000 families zijn 9.600 pakketten met ondergoed verstrekt, vanwege het verhoogd aantal urinewegontstekingen na de ramp, als gevolg van slechtere hygienische omstandigheden.
* 450 moeders ontvingen pakketten met babykleren.
* Diverse irrigatiekanalen worden nu schoongemaakt, ten behoeve van de herstart van de dadelproductie (totaal 8,4 km). Ook worden zogeheten duikers en sluizen hersteld.
* 1.500 schoolkinderen hebben schoenen gekregen.
* Er zijn acht prefab schoollokalen neergezet; daarnaast zijn er nog elf lokalen besteld.
* 35 ventilatoren zijn gegeven aan een kliniek waar mensen verblijven met ernstig rugletsel.
* 190 douches werden gebouwd in diverse sectoren van de stad. Daarnaast zijn 80 toiletten neergezet.

De komende maanden
De komende tijd zal de focus liggen op het herstel van de landbouwproductie. 80% van de bevolking leeft daarvan. Daarnaast zullen inkomens genererende activiteiten worden opgezet. Ook zullen de mogelijkheden worden onderzocht voor het herstel van dorpen. De volgende activiteiten worden op dit moment overwogen voor de tweede fase:

* Verder herstel en verbetering van irrigatiesystemen.
* Distributies van agrarische benodigdheden en van vee.
* Verbetering/herstel van de watervoorziening voor huishoudens.
* Eventueel nog aanleggen van sanitaire voorzieningen in tijdelijke vluchtelingenkampen.
* Verstrekking van muskietennetten in verband met ziektes die door muggen worden overgebracht.
* De opzet van mikro-krediet projecten en ‘geld-voor-werk’-projecten.
* Huizenbouw/herstel van huizen.
* Het leveren van prefab-accommodatie voor klinieken.
* Verstrekking van medische benodigdheden voor mensen met ernstig rugletsel.
* Voorzieningen treffen voor het herstel van de dadelplantages.

Bekijk het filmpje (10 minuten – 27 MB) dat onze noodhulpmedewerker Hans Guido Rietkerk ter plekke maakte. Het filmpje geeft een indruk van ons werk daar en een impressie van de leefomstandigheden van Hans Guido in Iran.

Klik hier om de Bam film te bekijken, een breedbandverbinding en Windows Media Player 9 is nodig

Breedbandverbinding is wenselijk (ADSL of kabel) en Windows Media Player (vs 9.0) geinstalleerd.