Honger in Ethiopie

Hoe staat het ervoor in Ethiopë?

De afgelopen maanden hebben ZOA-Vluchtelingenzorg en Woord en Daad met een gezamenlijke noodhulpactie aandacht gevraagd voor de situatie in Afrika. In het bijzonder voor het land Ethiopië. De hongersnood is ontstaan door jaren van droogte, mislukte oogsten en een reeks van conflicten in deze regio. Hoe wordt concrete vorm gegeven aan de hulp? Kortom, wat wordt met uw geld gedaan? 

 

In Malawi, Zambia, Angola en Ethiopië hebben het afgelopen half jaar de hoogstnodige distributies plaatsgevonden. De grootste nood wordt echter het komende kwartaal verwacht. Miljoenen groepen in zuidelijk Afrika zullen in toenemende mate gevolgen ondervinden van de jarenlange ernstige droogte.

Door uw ruimhartige giften konden wij concrete plannen maken om die grote nood mede helpen op te vangen. ZOA en Woord en Daad hebben besloten zich vooral te richten op Ethiopië. Als projectgebied is gekozen voor het district Worebabu, in de provincie Zuid-Wollo. Dit is één van de gebieden die het hardst is getroffen door de droogte. De doelgroep bestaat uit 21.000 mensen. ZOA werkt al jaren in deze omgeving en heeft hier netwerken opgebouwd. Het algehele doel is om naast noodhulp, structurele oorzaken van de voedselonzekerheid en armoede aan te pakken.

Het hulpverleningsplan

Het projectplan is voorlopig als volgt: Gedurende zeven maanden zal voedselhulp worden gegeven aan de doelgroep, terwijl deze – gelijktijdig en in ruil daarvoor – werkt aan kleinschalige ontwikkelingsprojecten (gemeenschapsopbouw). Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten en wordt er tegelijkertijd door de eigen bevolking gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied. Daarnaast beogen wij 2000 akkerbouwers zaad te geven en ontvangen 200 boeren ossen. Distributie van het zaad en het vee loopt via Hope Enterprise, een partner van Woord en Daad. Bij het gehele project is specifieke aandacht voor vrouwen. 1000 van hen ontvangen geiten en schapen om een klein bedrijfje te beginnen. In deze eerste fase zullen reeds activiteiten worden opgezet ten behoeve van de wederopbouw. Zoals het starten van agrarische coöperaties. Of het versterken van de bestaande coöperaties in kennis en effectiviteit. Met al deze maatregelen moet het leven in het district uiteindelijk op een hoger peil komen. Beide organisaties willen trouw blijven aan hun doelgroep, en niet vertrekken als slechts de eerste nood is gelenigd. Kortom, we willen meer structurele oplossingen in dit gebied.

Meer informatie

De laatste grote hongersnood in dit land was in 1984, toen bijna 1 miljoen mensen stierven aan de gevolgen van honger. Volgens de oude Abdalah Abdi, is de situatie in Ethiopië de afgelopen drie jaar verslechterd. Hij kan zich de hongersnood van 1984 nog goed herinneren. Zijn vrouw is vorig jaar aan de gevolgen van ondervoeding overleden. ‘We hebben niets te eten. In 1984 overleefden velen de ramp dankzij de steun van hulporganisaties. Maar nu wordt de situatie nog veel erger dan toen,’ voorspelt hij.

Giften zijn welkom op giro 550, t.n.v. ZOA Apeldoorn, o.v.v. ‘Noodhulp Afrika’.