Historie

ZOA-Vluchtelingenzorg begon in 1973 met het verlenen van hulp aan vluchte- lingen in Zuid-Oost Azië (uit die tijd stammen de letters ZOA). Vanuit een klein zolderkamertje in Groningen legden studenten de basis van een organisatie die nu meer dan dertig jaar bestaat. Het comité werd een stichting en de organisatie groeide.

In de eerste jaren gaf ZOA financiële steun aan projecten of andere uitvoerende instanties. Later, begin jaren tachtig, begon ZOA met het uitzenden van veldwerkers om programma’s uit te voeren in vluchtelingen- kampen. Van eind jaren zeventig tot en met 2000 gaven we ook psychosociale hulp aan vluchtelingen in Nederland.

Omdat de activiteiten zich uitbreidden naar andere continenten dekte de naam ZOA (Zuid-Oost Azië) niet meer de lading. Omdat de naam wel wijd bekend was, werd besloten deze niet te veranderen.  Wel kwam er een toevoeging: -Vluchtelingenzorg. ZOA-Vluchtelingenzorg werd dus de eigennaam. Op dit moment werken wij in meer dan 10 landen in Azië, Afrika en op de Balkan. Hoewel veel geloofsgemeenschappen ons werk steunen, is er geen formele band met één of meerdere religieuze denominaties.

Groei

ZOA-Vluchtelingenzorg ontvangt veel financiële steun van particulieren. Hun giften vormen de basis van onze activiteiten. Daardoor komt de organisatie ook in aanmerking voor institutionele fondsen om programma’s te financieren.
Als gevolg hiervan kon ZOA haar activiteiten de afgelopen jaren uitbreiden. Dit laatste ging hand in hand met een proces van professionalisering.

In 1996 kwam ZOA op het landelijke collecteplan te staan. Sinds die tijd vindt eenmaal per jaar, in het voorjaar, een grote nationale huis-aan-huiscollecte plaats. Hieraan nemen meer dan 20.000 collectanten deel. Vrijwilligers zijn zeer welkom. Denk bijvoorbeeld aan collectanten.

 

 

 

 

 

 

Overzicht van landen waar ZOA actief is geweest.