Financiën

Besteed aan doelstellingen
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2003
Begroting
2003
Werkelijk
2002
Wederopbouw
    6.562
  10.693
6.466
Noodhulp
5.755
6.116
4.798
Voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland
463
504
321
Voorlichting
336
355
225
______
______
______
13.116
17.668
11.810

Besteed aan doelstellingen 2003*
*Gepresenteerd in euro’s 

Bronnen van inkomsten 2003*
*Gepresenteerd in euro’s

En het geld?

ZOA-Vluchtelingenzorg ontvangt haar middelen van particulieren en (inter)nationale donors. In 2003 mocht de organisatie 14,4 miljoen euro ontvangen. Veel geld komt binnen via giften van particulieren, maar de hulporganisatie krijgt ook schenkingen en legaten van particulieren. ZOA draagt het CBF-keurmerk.

Particuliere giften zijn essentieel voor de organisatie. Mede door die giften en de betrokkenheid van particulieren komen we ook in aanmerking voor institutionele (mede)financiers omdat onze organisatie voldoende draagvlak heeft in de samenleving. Een verantwoording van het gebruik van de financiële middelen vindt u o.a. in de jaarrekening 2003. ZOA staat op het landelijke collecteplan en houdt een jaarlijkse nationale huis-aan-huiscollecte.

Wilt u de jaarcijfers nader bekijken, klik dan op de button Jaarverslag 2003 (zie homepagina).

ZOA-Vluchtelingenzorg heeft het CBF-keur. Om dit te mogen voeren, moet een fondsenwervende  organisatie aan een groot aantal eisen voldoen. Deze kunt u bij het Centraal Bureau Fondsenwer- ving in Amsterdam navragen.

Institutionele donors zijn o.a.: het ministerie van Buitenlandse Zaken, UN-organisaties, ECHO (EU), DHCGK en ICCO.
GIRO 550


JAARVERSLAGHeeft u interesse in ons jaarverslag? Klik op onderstaande link en wij sturen u ons meest recente exemplaar toe.
Aanvraagformulier jaarverslag