Donateur worden

Uw gegevens
Naam:  *
Geslacht  Man    Vrouw
Adres  *
Postcode  *
Plaats  *
Telefoon
Email  *
Uw rekeningnummer (type eerst een P als het een postbanknummer is).
 *
Opmerking:
Bedrag €  , –   *
Type gift
 eenmalig
 terugkerend

    Per maand
 Per kwartaal
 Per half jaar
 Per jaar
Betaalwijze

Ik verleen hierbij ZOA tot wederopzegging toestemming om het bedrag van mijn rekening te schrijven.
(De met * gemarkeerde velden moeten verplicht ingevuld worden.)

U kunt ten alle tijde zonder opgaaf van uw redenen uw machtiging intrekken en binnen 30 dagen na afschrijving een bedrag terug laten storten.
U kunt deze machtiging op 3 manieren versturen:

  1. Per e-mail: klik hieronder ‘Versturen’ aan.
  2. Per fax: klik hieronder ‘Printen’ aan, onderteken de machtiging en fax deze naar 055-3668799.
  3. Per post: klik hieronder ‘Printen’ aan, onderteken de machtiging en stuur deze naar ZOA, Postbus 4130, 7320 AC, Apeldoorn.
   
Privacyverklaring
ZOA-Vluchtelingenzorg gebruikt uw gegevens zorgvuldig. Niet alleen omdat dit een wettelijke verplichting is, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.