CBF keurmerk

Besteed aan doelstellingen
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2003
Begroting
2003
Werkelijk
2002
Wederopbouw
    6.562
  10.693
6.466
Noodhulp
5.755
6.116
4.798
Voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland
463
504
321
Voorlichting
336
355
225
______
______
______
13.116
17.668
11.810

Besteed aan doelstellingen 2003*
*Gepresenteerd in euro’s


 

 

Bronnen van inkomsten 2003*
*Gepresenteerd in euro’s

Om het CBF-keur te mogen dragen, moet een organisatie aan strenge criteria voldoen. Het keurmerk toont onder andere dat uw geld bij ZOA-Vluchtelingenzorg in goede handen is en op de juiste plek terecht- komt. Het CBF-keur is ingesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (Amsterdam). Fondsen die zich op verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen van geld voor goede doelen, komen ervoor in aanmerking.

Om het keurmerk te mogen dragen, moet een organisatie aan flink wat eisen voldoen. Waaronder:

  • Over de gewone fondsen mogen niet meer dan 25% kosten worden gemaakt. Tenminste 75% moet dus aan de organisatiedoelstelling besteed worden.
  • Alle fondsenwervers die het keurmerk hebben, moeten volgens dezelfde regels een jaarverslag opstellen.
  • Het bestuur moet bestaan uit onafhankelijke personen en er mag geen belangenverstrengeling zijn.
  • Bovendien moet het bestuur ieder jaar vooraf een plan opstellen waarin beleid, activiteiten en bestedingen worden beschreven.

Het CBF heeft een website waarop uitge- breide informatie staat, www.cbf-keur.nl


JAARVERSLAG

Heeft u interesse in ons jaarverslag? Klik op onderstaande link en wij sturen u ons meest recenteeen exemplaar toe.
Aanvraagformulier jaarverslag