Historie

ZOA-Vluchtelingenzorg begon in 1973 met het verlenen van hulp aan vluchte- lingen in Zuid-Oost Azië (uit die tijd stammen de letters ZOA). Vanuit een klein zolderkamertje in Groningen legden studenten de basis van een organisatie die nu meer dan dertig jaar bestaat. Het comité werd een stichting en de organisatie groeide.

In de eerste jaren gaf ZOA financiële steun aan projecten of andere uitvoerende instanties. Later, begin jaren tachtig, begon ZOA met het uitzenden van veldwerkers om programma’s uit te voeren in vluchtelingen- kampen. Van eind jaren zeventig tot en met 2000 gaven we ook psychosociale hulp aan vluchtelingen in Nederland.

Omdat de activiteiten zich uitbreidden naar andere continenten dekte de naam ZOA (Zuid-Oost Azië) niet meer de lading. Omdat de naam wel wijd bekend was, werd besloten deze niet te veranderen.  Wel kwam er een toevoeging: -Vluchtelingenzorg. ZOA-Vluchtelingenzorg werd dus de eigennaam. Op dit moment werken wij in meer dan 10 landen in Azië, Afrika en op de Balkan. Hoewel veel geloofsgemeenschappen ons werk steunen, is er geen formele band met één of meerdere religieuze denominaties.

Groei

ZOA-Vluchtelingenzorg ontvangt veel financiële steun van particulieren. Hun giften vormen de basis van onze activiteiten. Daardoor komt de organisatie ook in aanmerking voor institutionele fondsen om programma’s te financieren.
Als gevolg hiervan kon ZOA haar activiteiten de afgelopen jaren uitbreiden. Dit laatste ging hand in hand met een proces van professionalisering.

In 1996 kwam ZOA op het landelijke collecteplan te staan. Sinds die tijd vindt eenmaal per jaar, in het voorjaar, een grote nationale huis-aan-huiscollecte plaats. Hieraan nemen meer dan 20.000 collectanten deel. Vrijwilligers zijn zeer welkom. Denk bijvoorbeeld aan collectanten.

 

 

 

 

 

 

Overzicht van landen waar ZOA actief is geweest.

ZOA Wereldwijd

Wereldwijd zijn er meer dan 35 miljoen vluchtelingen en ontheemden. Mensen die vluchten voor (burger)oorlogen, hongersnood en natuurrampen. Of vanwege hun ras of geloof hun woonplaats moeten verlaten. 

Op dit moment verleent ZOA-Vluchtelingen- zorg hulp in Azië en Afrika. Van noodhulp tot en met wederopbouw. Op de volgende pagina’s vindt u in vogelvlucht een overzicht van onze projecten en wat ZOA doet in diverse landen. Daarnaast leest u levens- verhalen van de mensen om wie het gaat.

 

 

CBF keurmerk

Besteed aan doelstellingen
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2003
Begroting
2003
Werkelijk
2002
Wederopbouw
    6.562
  10.693
6.466
Noodhulp
5.755
6.116
4.798
Voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland
463
504
321
Voorlichting
336
355
225
______
______
______
13.116
17.668
11.810

Besteed aan doelstellingen 2003*
*Gepresenteerd in euro’s


 

 

Bronnen van inkomsten 2003*
*Gepresenteerd in euro’s

Om het CBF-keur te mogen dragen, moet een organisatie aan strenge criteria voldoen. Het keurmerk toont onder andere dat uw geld bij ZOA-Vluchtelingenzorg in goede handen is en op de juiste plek terecht- komt. Het CBF-keur is ingesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (Amsterdam). Fondsen die zich op verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen van geld voor goede doelen, komen ervoor in aanmerking.

Om het keurmerk te mogen dragen, moet een organisatie aan flink wat eisen voldoen. Waaronder:

  • Over de gewone fondsen mogen niet meer dan 25% kosten worden gemaakt. Tenminste 75% moet dus aan de organisatiedoelstelling besteed worden.
  • Alle fondsenwervers die het keurmerk hebben, moeten volgens dezelfde regels een jaarverslag opstellen.
  • Het bestuur moet bestaan uit onafhankelijke personen en er mag geen belangenverstrengeling zijn.
  • Bovendien moet het bestuur ieder jaar vooraf een plan opstellen waarin beleid, activiteiten en bestedingen worden beschreven.

Het CBF heeft een website waarop uitge- breide informatie staat, www.cbf-keur.nl


JAARVERSLAG

Heeft u interesse in ons jaarverslag? Klik op onderstaande link en wij sturen u ons meest recenteeen exemplaar toe.
Aanvraagformulier jaarverslag