Actueel

Update activiteiten

ZOA is nu een jaar actief in Liberia en in een korte tijd is veel bereikt! De noodhulpactiviteiten zullen worden blijven voortgezet. Binnen het noodhulpprogramma zijn nieuwe geografische gebieden vastgesteld, de districten Margibi en Nimba zijn aangewezen als potentiële, toekomstige projectgebieden. Daarnaast worden voorstellen voor rehabilitatieprojecten opgesteld.

Nu de UNMIL strijdkrachten zich verplaatsen naar nieuwe gebieden en de macht overnemen van de militie, komen er steeds meer mogelijkheden om te werken in het land. Het ontwapeningsproces is begonnen en het Liberiaanse volk is opgewonden over het toenemend besef van vrede.
Binnen de Humanitaire Gemeenschap is ZOA is een gerespecteerde partner geworden en, gedurende de afgelopen maanden, is het netwerk verstevigd. De relatie met de overgangsregering van Liberia en met de lokale Liberiaanse niet-gouvernementele organisaties groeit en breidt zich uit. Op dit moment bestaat het Liberiaanse team uit vijf expats en twaalf lokale medewerkers.


Het huidige project richt zich op ontheemden en de bevolking in en rond Kakata, dat zeventig kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Monrovia ligt.

Inmiddels heeft ZOA in Liberia het volgende al bereikt: Administratiegebouw (1000 ontheemden)
Het dagelijks beheer van het kamp duurt voort. Dat betekent onder meer dat er contacten worden gelegd met de ontheemden, maar ook dat de medewerkers lobbyen voor voedseldistributie, voor het mobiele ziekenhuis en voor andere activiteiten. Daarnaast worden, waar nodig, problemen opgelost.
De bouw van een tijdelijk, multifunctioneel gebouw is inmiddels afgerond. De banken, die in de vakwerkplaats worden gemaakt, zijn bijna klaar. In de eerste week van januari zal het gebouw voor het eerst in gebruik worden genomen als basisschool, zodat de kinderen van de ontheemde mensen weer naar school kunnen.

Herstel van het C.H. Rennie ziekenhuis
De meest urgente herstelactiviteiten zijn afgerond. Daarnaast is er een workshop georganiseerd over het nationale programma ter beheersing van malaria. Er is dagelijkse ondersteuning bij het toezicht houden en het oplossen van problemen over personele bezetting van de ziekenhuisstaf.

Herstel van twee klinieken in Yeamai en Larkey-Ta
De herstelwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Alle waterbronnen zijn weer in werking.

Ondersteuning voor Yeamai school (200 leerlingen)
De ondersteuning bestaat uit het geven van adviezen over de dagelijkse gang van zaken op school.

Preventieve gezondheidszorg in kamp Conneh (9.600 mensen).
In samenwerking met de organisatie EQUIP wordt door middel van het Community Health Ambassadors-model een trainingsprogramma voor gezondheidszorg uitgevoerd.

Onderzoek professionele hulpverlening bij trauma
Door middel van een inventarisatie worden de activiteiten van andere organisaties in Liberia op het gebied van de psychosociale hulpverlening in kaart gebracht.

Ondersteuning van een school voor ontheemden in het kamp Conneh
Op de school is voortdurende ondersteuning en toezicht op lesactiviteiten. Tevens vindt een onderwijstraining plaats voor twintig leerkrachten van kamp Conneh. Daarnaast zijn vakopleidingen gestart (voor timmerlieden en kleermakers). De timmerlieden doen geweldig werk door schoolbanken te maken en de kleermakers werken aan 800 uniformen voor de scholen voor de ontheemde kinderen. Tenslotte volgen 220 volwassenen een alfabetiseringscursus.

Project Kakata stad
Op 17 november is het Noodprogramma voor Water en Rioolwaterzuivering (Urgent Rehabilitation of Water & Sanitation project) voor het Kakata-district van start gegaan. Dit programma voorziet in dertig gemeenschappelijke latrines en vijf nieuwe waterputten. Daarnaast zijn vier waterputten hersteld.
In het programma zijn snelle vorderingen gemaakt; de latrines zijn bijna gereed. Ook zijn twee trainingssessies voor zestig toezichthouders uitgevoerd en is bij 250 putten het water gezuiverd. De reacties van de inwoners van Kakata zijn zeer enthousiast.